یکی از معزلات پیش رو برای خرید ادکلن بحث اصل یا فیک بودن کالا هست، این موضوع در بیشتر مواقع موجب سردرگمی افراد عطر دوست می شود.

وجود چندین نکته که میتوان با آگاهی داشتن به این موارد، بسیاری از موانع و مشکلات پیش رو در خرید یک ادکلن اصلی را از بین برد.

.

-20%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
-18%
۳۲۵,۰۰۰ تومان ۲۶۵,۰۰۰ تومان
-32%
۳۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
-22%
۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
-20%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
-7%
۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
-18%
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان
-8%
-32%
۳۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
-32%
۳۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
-32%
۳۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
-29%
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان